menu

Over Carbon6

In deze inspirerende omgeving krijgt u nu de unieke kans om te ondernemen!

Carbon6

Carbon6 is een succesvolle herontwikkeling in het centrum van Heerlen, in Parkstad Limburg. Sinds de sluiting van de kolenmijnen, stond Limburg voor een grote opgave. Werkloosheid en verpaupering stonden voor de deur. Het Centraal Bureau voor Statistiek werd in Heerlen gevestigd, maar ook aan de economische impuls van deze grote werkgever is langzaam een eind gekomen. Het immense CBS gebouw kwam leeg te staan. Walas kreeg de gelegenheid om een ambitieuze revitaliseringsvisie te implementeren, EcoGrowth Heerlen.

Walas is sinds 2012 de eigenaar van het voormalige CBS-complex. Sindsdien zijn zowel de bedrijvigheid op het 50.000 m2 tellende complex, als de duurzaamheid in sociaal, financieel en milieutechnisch opzicht dramatisch verbeterd. Een kantoorgedeelte functioneert binnen het complex naast een omvangrijke creatieve cluster met start-ups, workshops en ateliers. Innovaties voor circulaire economie, groene energie, urban farming, smart cities en stedelijke vernieuwing vinden hier hun start. Prototypes worden soms elders, maar ook op ons complex zelf opgeschaald.

De energietransitie is opgestart met CarbonGreen in 2016 en wordt in 2018 voortgezet met de eerste fase van CarbonBlue, een groot zonnepark. Alle gebruikers van Carbon6 draaien volledig op Groene Energie, waarvan een steeds groter deel door Carbon6 en partners zelf wordt geproduceerd.

Carbon6 is een thuis voor nieuwe economie, incubatie van initiatieven en ideeën. Start-ups en accelerators kunnen hier prima hun businessmodellen ontwikkelen. Een dynamische mix van meer dan 130 bedrijven en creatieve krachten maken van Carbon6 een economische motor. De grootste popschool van de regio, een artistieke cluster en sociale programmering passen daar prima bij. In een historische mijnschacht uit 1897 is het nationale Nederlands Mijnmuseum gevestigd, Dat gebouw heeft de status van UNESCO’s top-100 erfgoed.

De Geschiedenis

Het voormalige CBS-complex in Heerlen is een symbool van constante economische transitie. De mijnsluitingen zorgden voor moeilijke tijden in Limburg. De Nederlandse overheid investeerde in de vestiging van het CBS in Heerlen om herstel te ondersteunen. Het bracht nieuwe banen en mogelijkheden naar de regio. En hoop. Maar na een paar decennia verdampte ook deze economische basis en moest de regio zich opnieuw voorbereiden op een transitie.

“Veel van onze geschiedenis is letterlijk afgebroken, er is bijna niets meer te zien van ons mijnverleden. Dat is waarom we graag willen behouden wat er nog over is, ook van de periode na de oorlog.”
-wethouder economie, werkgelegenheid en onderwijs, Riet de Wit

Het uiteindelijke besluit om met het Centraal Bureau voor Statistiek dit complex te verlaten liet opnieuw een gapend gat in het midden van de gemeenschap. Het complex stond 5 jaar leeg. Het Walas team zag echter mogelijkheden voor een gevarieerde herbestemming van dit economisch vermoeide gebied. De bevolking van Parkstad is gepassioneerd en weerbarstig en een gebied met zoveel sociaal-economische historie daagde Walas uit om op 7 mei 2012 het startsein te geven voor ‘Carbon6 – Tweede Periode’. Liesbeth Spies, toenmalig minister van Binnenlandse Zaken, verrichtte samen met CEO Gerben van Straaten de opening. De Nederlandse Staat ziet als voormalige eigenaar van het complex de herbestemming tot Carbon6 als een mooi voorbeeld van Nieuwe Ideeën voor Oude Gebouwen. De minister overhandigt de gebouwen aan de nieuwe eigenaar: mensen die er iets moois van gaan maken en mensen die niet bang zijn voor vernieuwing, innovaties en een andere aanpak.

EcoGrowth

World of Walas startte in mei 2012 met de geleidelijke implementatie van het plan EcoGrowth Heerlen. De doelstelling is om in ongeveer 7 jaar via geleidelijke financiering en ontwikkeling naar een transitie te komen, die een goede sociaal-economische dynamiek creëert. Hiermee kan dan ook in geleidelijkheid een transitie naar de verduurzaming van gebouw en gebied wordt gerealiseerd.

Waar het oude complex een volledige invulling als kantoor had, wordt in het groeiplan voor economie en ecologie – EcoGrowth – een meer multifunctionele invulling beoogd, waar rondom een overblijvende kern van kantoren vooral wordt ingezet op creatieve bedrijven, kunst en cultuur, gevarieerde bedrijven en werkplaatsen, start-ups en co-working, experimentele plekken voor urban farming, smart cities en stedelijke innovaties. Naar verwachting zal de volledige implementatie van het concept met lichte vertraging in 2021 worden voltooid.

Waarom de naam Carbon6?

De naam Carbon6 refereert aan het 6e element in de 2e periode van het periodieke system van de scheikunde. Carbon, of koolstof, herinnert ons aan de geschiedenis van de Limburgse kolenmijnen, die de cultuur en economie van de regio zo lang hebben gedomineerd. Het neemt ons tegelijk mee naar de toekomst, waarin we nieuwe vormen willen ontdekken van carbon-economie, in de 2e periode van dit complex van gebouwen. Dat kan bestaan uit innovaties die noodzakelijke carbon-reducties (CO2) mogelijk maken, de ontwikkeling van bio-solar systemen, technieken met algen of cellulose, en het verkennen van urban farming systemen.

Koolstof maakt leven op aarde mogelijk. Het is fundamenteel voor zowel fossiele delfstoffen als voor planten, bomen en alle levensvormen. Koolstof heeft verschijningsvormen in edelstenen (diamant), kunst, energie, voedsel en gezondheid. De symboliek maakt ook een vergelijking naar het feit dat koolstof gemakkelijk verbindingen aangaat met andere elementen. Carbon6 wil een katalysator zijn van nieuwe verbindingen.

Koolstof is een element dat vele isotopen heeft. Dat is voor Walas een mooie symboliek. Walas heeft een methode ontwikkeld van urban isotopes, om de kracht van stedelijke activiteit beter te begrijpen en te kunnen ontwikkelen. Deze techniek is nauw verwant aan de inzichten van Jane Jacobs en Place Making. De kracht van het weefsel dat een gemeenschap bindt en de effecten van samenwerking vergelijken we met actieve koolstof, een materiaal dat kan regenereren, zuiveren en vitaliseren.

Anders dan bijvoorbeeld Carbon14, of 12 komt Carbon6 overigens als vorm in de natuur niet voor.

Carbon6 nu

Carbon 6 bruist van de activiteiten. Het complex huisvest een combinatie van creatieve ondernemers, werkgelegenheidsprojecten, sociale activering, experimenten en prototypes van urban farming, onderwijs, kunst, cultuur, ambacht en techniek. In de zomer van 2018 gaat DudocParkstad open, een Walas Innovatie Centrum, zoals ook in Vancouver, Hamburg en Toronto zijn gevestigd. Er is veel om blij mee te zijn: nieuwe economie en werkgelegenheid, startende innovaties en diversen die inmiddels market ready zijn. Het geheel heeft een positieve impact op milieutechnische, sociale en financiële duurzaamheid.

Het geluid van water uit de fonteinen nodigt uit om op het binnenplein te verblijven. In het omvangrijke gebouw werken mensen in allerlei grote en kleine ruimtes, ze bewegen door de gangen en ontmoeten elkaar in de publieke ruimtes en op hun werkplekken. De community straalt een positieve energie uit, waar steeds meer mensen op afkomen. Carbon6 is een speciaal project en zit boordevol nieuwe plannen. Het gebouw is opnieuw een symbool, nu voor ‘nieuwe ideeën in oude gebouwen’. Carbon6 groeit geleidelijk en organisch naar de plek die het wil zijn. Steeds meer duurzaam, circulair en zelfvoorzienend, met een speciale aantrekkingskracht voor vernieuwers, een positieve bijdrage aan het centrum van Heerlen en de economie van Parkstad.