Terug naar overzicht

MedQ Consultants B.V.

MedQ Consultants B.V. is een full-service contract research organization (CRO) in de medische hulpmiddelen industrie. MedQ Consultants B.V. is begin 2015 opgericht door Robin J.M. Lucchesi en René Roncken met als hoofdvisie om de medische hulpmiddelen industrie te voorzien van één enkel toegangspunt voor ondersteuning tijdens het proces van onderzoek en ontwikkeling naar martktoegang, en de activiteiten na de commercialisering van hun medisch hulpmiddel in de vorm van een op maat gemaakt project.

MedQ Consultants B.V. biedt een breed scale aan regelgevende, kwaliteits, klinische en gemachtigde services voor de medische industrie om een economische en praktische aanpak te bieden bij het ondersteunen van bedrijven tijdens de duur van projecten en de levenscyclus van hun medische hulpmiddelen. Ons kernteam bij MedQ Consultants B.V., gevestigd op ons kantoor in Heerlen, heeft de expertise in huis om klanten te voorzien van een compleet dienstenpakket en daarbij de klanten te ondersteunen in hun behoeftes. Daarnaast heeft MedQ Consultants B.V. een netwerk van professionals met aanvullende specifieke kennis in heel Europa, de VS, China, Japan en Australië, die stuk voor stuk toegewijd zijn om expertise te garanderen voor onze services evenals optimale klantcommunicatie.

English:

MedQ Consultants B.V. is a full-service contract research organization (CRO) in the medical device industry. Founded early 2015 by Robin J.M. Lucchesi and René Roncken, MedQ Consultants B.V. main vision is to provide the medical device industry an option to have a single point of access for support in the pathway from R&D to market access and beyond for their medical device in a tailor-made project.

MedQ Consultants B.V. provides a broad range of regulatory, quality, clinical and Authorized Representative services for the medical industry in order to provide an economic and practical approach in supporting businesses through the duration of projects and the lifecycle of their devices. Our core team at MedQ Consultants B.V., located at our office in Heerlen, has the expertise to support a full range of services. In addition, MedQ Consultants B.V. has a network of associates with additional specific knowhow throughout Europe, US, China, Japan and Australia all dedicated to guarantee expertise for our regulatory, quality & clinical services as well as optimal client communication.

Onze locatie

Ruimte H508 X-kern